Feng Shui – Služby a ceník

Nabízím komplexní poradenství Feng Shui vycházející ze Školy formy a Školy kompasu. Mým cílem je syntézou všech vhodných technik a nápravných prostředků pomoci lidem obývajícím daný prostor v jejich životě. Nečekejte, že vám budu chtít vytvořit pouze hezký byt či dům podle Feng Shui. Mým záměrem je skutečně rozjasnit vám život. Já osobně kladu důraz na přirozenost, jednoduchost a celostní přístup. Smyslem je vytvořit vitální prostředí, aby se každému v daném prostoru dobře a šťastně žilo a plně využil svůj potenciál.

 

Při své práci používám především následující techniky: proudění Qi v krajině a v obydlí, teorie Pěti zvířat, teorie Pěti prvků, Ba Gua a trigramy, Ba Zhai, Letící hvězda obydlí, Letící hvězda roku a roční předzvěst, osobní číslo,  I-ťing a hexagramy, technika Hojné vody, technika He Tu, 10 nebeských kmenů, 12 pozemských větví, orgánové hodiny atd.

Zajímám se o čínskou astrologii. Ze sestaveného horoskopu konkrétního člověka mohu zjistit jeho hlavní léčivý prvek a s ním pracovat při harmonizaci prostoru.

Také vám ráda doporučím některé přírodní materiály vhodné do interiéru a seznámím vás s principy zdravého bydlení, kdy základem je vitalita prostoru.

Budete-li mít zájem, mohu vám poradit, jak v interiéru správně a zdravě svítit. K tomu si můžete přečíst více v mých článcích o světle.

Mé služby jsou konkretizovány, včetně orientačních cen, níže.

Cena za mé poradenství se odvíjí podle velikosti prostoru, který zpracovávám, a množství použitých technik, jež vychází z konkrétního zadání každého klienta a každého jednotlivého případu.

Vedlejší náklady, tj. především cestovní náklady a náklady na pořízení zařizovacích předmětů (zvonkohry, mince, fontánky, kameny, osvětlení atd.), má-li o ně klient zájem, fakturuji zvlášť. Nejsem plátce DPH.

Služby a ceník

Návrh umístění domu na pozemku
(zahrnuje návštěvu pozemku, zkoumání proudění Qi v krajině, aplikace teorie Pěti zvířat, techniky Hojné vody a výpočet Letící hvězdy obydlí – pomocí těchto technik najdeme nejlepší způsob umístění domu na pozemku a ovlivníme jeho budoucí celkovou kondici, jež je zásadní pro jeho obyvatele a pro veškerou další práci Feng Shui)

rodinný dům 4.000,- Kč

Návrh nového domu včetně správného umístění domu na pozemku a rozložení jednotlivých místností ve vztahu ke konkrétním osobám
(zahrnuje totéž co v případě návrhu umístění domu na pozemku a navíc další techniky, se kterými pracuji při rozboru místností a sektorů s přihlédnutím ke konkrétním obyvatelům domu)

rodinný dům 10.000,- až 13.000,- Kč

Posouzení stávajícího stavu bytu, rodinného domu či kanceláře a návrh změn
(zahrnuje návštěvu na místě, písemné vypracování posudku a vysvětlení navrhovaných změn)

byt 5.000,- až 8.000,- Kč
rodinný dům 8.000,- až 11.000,- Kč
kancelář (jedna  místnost) 4.000,- Kč
Posouzení jedné místnosti v bytě či domě (např. dětského pokoje) a návrh změn 2.500,- Kč
Řešení jednoho problému (např. hledání partnera/partnerky, noční strachy a pomočování dětí) 2.500,- Kč
Posouzení daného stavu ve firmě a návrh změn dle dohody