Chronobiologie

Chronobiologie je věda, která se zabývá časovým řádem a cykly v živé říši (reakce na střídání dne a noci, ročních období…)

Chronobiologové zdůrazňují význam pobytu na sluníčku v ranních hodinách, protože intenzivní denní světlo je nejsilnějším signálem pro synchronizaci našich centrálních mozkových hodin, kterými se řídí rytmus spánek – bdění a celá řada dalších procesů v těle. Na správném fungování těchto procesů závisí naše zdraví.

Lidé dlouhodobě nemocní, upoutaní na lůžko či hospitalizovaní na uzavřených odděleních nemocnic mohou trpět nedostatkem světelného podnětu. S rostoucím věkem navíc klesá propustnost oční čočky pro aktivující modrou složku světla.

Narušení rytmu spánek – bdění má řadu neblahých následků, a to nejen emocionálních a kognitivních, ale i fyzických. Správný světelný režim dokáže narušení rytmu předejít nebo jej obnovit.

SAD a winter bluesonemocnění projevující se pouze na podzim a v zimě různými fyzickými příznaky :

  • únava
  • poruchy spánku a jeho zvýšená potřeba
  • zvýšená chuť k jídlu a přejídání se
  • útlum zájmu o sex
  • útlum myšlenkových procesů a potíže s koncentrací
  • deprese a jiné změny nálad
  • zdravotní problémy např. bolesti zad, šíje, ramen a hlavy, virózy a u dětí bolesti břicha

Pro obnovu rytmu spánek – bdění a léčbu SAD a winter blues jsou k dispozici fototerapeutická svítidla viz E – shop.