Svítidla

Ve svých návrzích používám hlavně svítidla následujících značek, a to pro jejich význačné vlastnosti:

NASLI
Česká společnost NASLI vyvíjí a vyrábí světelné zdroje a svítidla se světlem co nejbližším slunečnímu jak z hlediska kvality barev, tak z hlediska působení světla na nervovou soustavu. U svítidel je kladen důraz na co nejnižší elektromagnetické rušení. NASLI je registrovaná ochranná známka společnosti NASLI spol. s r.o.

– koncepce celostního osvětlování HLS
(Holistic Lighting System). Jedná se o vlastní systém rozšířených požadavků na výrobky světelné techniky.

1. elektrická bezpečnost :
Přísnější požadavky z hlediska izolace, uzemnění, teplotních rezerv, mechanické stability a odolnosti proti opotřebení. Pečlivá konstrukce a výběr komponent.

2. elektromagnetická kompatibilita :
Přísnější limity pro vedené a vyzařované rušení. Volba vhodných komponent, jejich promyšlené vnitřní uspořádání a použití doplňkových filtrů.

3. světlo a jeho kvalita :
Nadstandardní metody hodnocení kvality podání barev.

4. nevizuální účinky světla :
Hodnocení účinků světla z hlediska aktivace nervové soustavy. Mají zaveden index cirkadiánní účinnosti Ac, který srovnává měřené světlo s denním světlem D65 z hlediska aktivujícího působení na nervovou soustavu člověka.

OttLite
Americký výrobce svítidel a světelných zdrojů zaměřený na zrakovou pohodu. Firmu založil dr. John Ott, průkopník plnospektrálního světla podobného dennímu. Hlavní důraz je kladen na podání barev a na spektrum bohaté v oblasti citlivosti periferního zraku. OttLite je registrovaná ochranná známka společnosti OttLite Technology, USA.

Innojok
Finský výrobce svítidel a plnospektrálních světelných zdrojů.